OLIMPIADAS MULTIDISCIPLINARIAS CIDREÑAS
9/16/2016 to 9/17/2016
Deporte de Atletismo

 • Women 16-17 Javelin Throw
 • Plc NameAffiliationFinals Points
 • Finals
 • 1Perez, Carla (17)Bravos22.30m
 • 0.20m
  0-8
  19.41m
  63-8
  21.36m
  70-1
  FOUL22.30m
  73-2
 • 2Cotto, Natalia (17)Authentic20.23m
 • 15.90m
  52-2
  17.75m
  58-3
  19.74m
  64-9
  20.23m
  66-4
  20.23m
  66-4
 • 3Cardona, Angelis (16)Bravos15.87m
 • FOULFOULFOULFOUL15.87m
  52-0
 • 4Torres, Jolenid (16)Authentic14.28m
 • 13.94m
  45-9
  12.53m
  41-1
  14.28m
  46-10
  11.90m
  39-0
  12.54m
  41-1
 • --Reyes, Adriana (16)BravosDNS
Back