Ohio Open
4/27/2019
Goldsberry Track

 • Women 1500 Meter Run
 • Plc NameAffiliationFinals
 • Finals
 • 1Bartolone, MadelynOhio4:50.08
 • 56.563(56.563)2:13.767(1:17.204)3:33.013(1:19.247)
 • 4:50.072(1:17.059)
 • 2Suyak, AllyMiami Striders4:59.41
 • 57.487(57.487)2:18.609(1:21.123)3:42.201(1:23.592)
 • 4:59.410(1:17.209)
 • 3Lamb, RosieOhio5:03.72
 • 56.617(56.617)2:17.109(1:20.493)3:40.431(1:23.322)
 • 5:03.716(1:23.285)
 • 4Knauss, JocelynOhio5:07.72
 • 58.973(58.973)2:22.500(1:23.527)3:48.464(1:25.965)
 • 5:07.714(1:19.250)
 • 5Elstun, MeredithOhio5:10.14
 • 59.473(59.473)2:21.683(1:22.210)3:47.869(1:26.187)
 • 5:10.133(1:22.264)
 • 6Sklioutovskaya-Lopez, KrCharleston (W.V.)5:21.11
 • 1:02.423(1:02.423)2:26.012(1:23.590)3:52.013(1:26.001)
 • 5:21.110(1:29.098)
 • 7Ruiz, DeniseCharleston (W.V.)5:24.00
 • 1:02.139(1:02.139)2:26.451(1:24.312)3:54.336(1:27.886)
 • 5:23.995(1:29.659)
 • 8Cass, EmilyOhio5:26.63
 • 59.884(59.884)2:24.149(1:24.265)3:54.672(1:30.524)
 • 5:26.622(1:31.950)
 • 9Vanhoy, SydneyMalone5:37.15
 • 1:05.657(1:05.657)2:38.717(1:33.060)4:09.399(1:30.683)
 • 5:37.145(1:27.746)
 • 10Carroll, MicaelaOhio Dominican5:51.92
 • 1:05.896(1:05.896)2:39.359(1:33.464)4:17.767(1:38.408)
 • 5:51.915(1:34.149)
 • 11Goins, KatelynCharleston (W.V.)6:17.09
 • 1:06.531(1:06.531)2:46.922(1:40.392)4:33.742(1:46.820)
 • 6:17.090(1:43.349)
Back